دانلود مقالات علمی

پرداخت آنلاین بانک ملت
دانلود مقالات سایتهای مرجع سامانه پرداخت آنلاین ما
 
 
 
 
محل کنونی شما: فروشگاه 6:--- روشهای تصمیم گیری بر اساس چند ویژگی برای مساله طراحی چیدمان کارخانه
 
 
 
 
 
 
روشهای تصمیم گیری بر اساس چند ویژگی برای مساله طراحی چیدمان کارخانه

برای خرید روی دکمه روبرو کلیک کنید

قیمت: 10000 تومان


چکیده :

مساله طراحی چیدمان، یک موضوع استراتژیک است و تاثیر قابل توجهی روی کارایی سیستمهای تولیدی دارد. بیشتر روشهای موجود در تحقیقات انجام شده که از یک تابع نماینده برای جریان فاصله یا برای اهداف ساده شده استفاده می کنند، در دام جوابهای بهینه محلی می افتند و در نتیجه با توجه به اینکه تصمیم گیری در مورد طراحی چیدمان، ماهیتاً یک نوع تصمیم گیری با چندین ویژگی است (MADM) منجر به طراحی ضعیف چیدمان می شود.
این مطالعه استفاده از رویکرد MADM را در حل مساله طراحی چیدمان بررسی می کند. متدولوژی پیشنهاد شده، از طریق کاربرد آن در یک شرکت بسته بندی IC تشریح می شود. دو روش برای حل مساله مطالعه موردی پیشنهاد شده است :1- تکنیکی برای مرتب کردن اولویت ها (تقدم ها) بر اساس شباهت آنها به راه حل ایده آل به نام "TOPSIS" و 2-TOPSIS فازی
نتایج تجربی نشان داد که روشهای پیشنهاد شده برای حل مساله طراحی چیدمان، رویکردهای مناسب و قابل رشدی هستند. TOPSIS برای مساله مطالعه موردی و برای رتبه بندی های دقیق ارزش عملکرد رویکرد مناسبی است. زمانی که رتبه های عملکرد مبهم و نادقیق است، TOPSIS فازی راه حل بهتری است.


لغات کلیدی : چیدمان کارخانه، نظریه مجموعه های فازی، تصمیم گیری براساس چند ویژگی، TOPSIS

عنوان انگلیسی:

Multiple-attribute decision making methods
for plant layout design problem

نماد اعتماد الکترونیکی
 
 
 
 


.Reference Industrial Engineering ©2010-2016 By: OMIDIAN Design Group | All rights reserved