آموزش تعیین تعداد پرسشنامه برای نوشتن مقاله

چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

جدول مورگان

مقدمه

در صورتی که در روش انجام مقاله نیاز به انجام کار میدانی و تحلیل پرسشنامه دارید. ابتدا باید به صورت علمی بر اساس اندازه جامعه تعدادی پرسشنامه تدوین نمایید، که تعداد پرسشنامه ها وابسته به تابع توزیع ، میانگین و انحراف معیار جامعه دارد. حال در صورتی که تابع توزیع جامعه و انجراف معیار آن نامعلوم باشد می توانید از جدول مورگان استفاده نمایید. در ضمن در صورتی که اندازه جامعه از 100000 نفر بیشتر باشد به اندازه ی 384 نمونه نیاز دارید.

دانلود کنیدفایل پیوست

حجم فایل  : 64 KB
نوع فایل  :      
pdf
رمز فایل  : www.omidian.ir
دانلـــــــود : برای دانلود فایل کلیک کنید
توضیحات : 1- ابتدا بر روی لینک بالا کلیک کنید.
2- سپس از مرکز دانلود پس از مشاهده لینک دانلود، فایل را دانلود نمایید.
3- سپس فایل را با رمزی که در اختیار شما قرار داده شده است، از حالت فشرده خارج سازید.

این فایل توسط "امیدیان، مرجع مهندسی صنایع" برای دانلود قرار داده شده است.