دانلود مقالات علمی

پرداخت آنلاین بانک ملت
دانلود مقالات سایتهای مرجع سامانه پرداخت آنلاین ما
 
 
 
 
محل کنونی شما: مهندسی صنایع مجموعه: مدیریت زنجیره تامین مشخصه هاي يك سيستم پوياي پشتيباني و لجستيكي چيست؟
 
 

مشخصه هاي يك سيستم پوياي پشتيباني و لجستيكي چيست؟

نامه الکترونیک چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 

اين مشخصه ها عبارتند از: پايداري ، جامعيت ، انعطاف پذيري و سازماندهي مناسب.

پايداري ( تداوم ) : يك سيستم پوياي لجستيكي مي بايستي يك سيستم پايدار و مداوم باشد. اين بدان معني است كه اين سيستم مي بايستي در هر شرايط مكاني و زماني بتواند به اهداف خود دست يافته و به بخش هاي تحت پوشش خود به طور مستمر خدمات رساني كند.

عواملي كه پايداري سيستم لجستيك را پديد مي آورند عبارتند از :

• ثبات خط ومشي و سياست كلي سازماني.

• تأمين اعتبارات مورد نياز.

• ياري و مساعدت از سوي بخش هاي ملي.

• بروز بودن روش ها ، سيستم ها و تجهيزات.

• پرسنل مجرب و كارآزموده.

جامعيت : يك سيستم لجستيكي پويامي بايستي مجتمع باشد. يعني كليه نيازهاي سازمان هايتحت پوشش اعم از خرد و كلان در آن پيش بيني شده باشند و روش ها ، منابع ، برنامه ها ، طرح ها و مسئوليت هاي

مربوط به آنها مشخص گرديده باشد.

انعطاف پذيري : شرط لازمه هر سيستم پويا ، انعطاف پذيري است و سيستم لجستيك نيز از اين قاعده خارج نيست. تركيب و ساختار سيستم لجستيك مي بايستي بگونه اي باشد كه بر حسب شرايط و موقعيت ها بتواند واكنش مؤثري را در مقابل نيازها ، از خود نشان دهد.

سازماندهي مناسب : بدون يك سازمان دهي مناسب، قطعاً فعاليت هاي سيستم دچار وقفه و تداخل با يكديگرمي شوند. لازم است تا سازماندهي مناسبي از نيروها ، تجهيزات و مسئوليت ها صورت پذيرد.

ترابری در ارتش روسیه

اين بخش به زير واحدهاي ترابري جاده اي ، ريلي ، هوايي و آبي تقسيم مي شود. ترابري جاده اي به دو بخش موتوري سنگين و موتوري سبك تقسيم مي شود. ترابري موتوري سنگين ، موارد حمل ونقل مربوط به كالاهاي ثقيل يا حجم بالايي از بار و پرسنل را تشكيل مي دهد كه در آن از كاميون هاي نظامي استفاده مي شود. ترابري موتوري سبك نيز مربوط به حمل و نقل پرسنل در درون سازمان ها يا در موارد مأموريت هاي اداري و سازماني ، حمل كالاهاي سبك وزن مي گردد.

 

بد نيست بدانيد كه در ارتش سوئيس دوچرخه نيز جزء ترابري جاده اي محسوب مي شود و ارتش سوئيس تنها ارتشي است كه يگان دوچرخه سوار دارد و در ساختار ترابري جاده اي خود سه زيرمجموعه : موتوري سنگين ، سبك و دوچرخه اي دارد.

تعمیرات ارتش روسیه

سلاح هاي ساخت روسيه ، عموماً سلاح هاي بادوام و مستحكمي هستند و چرخه عمر مفيد بالايي را دارند. در ارتش روسيه فعاليت هاي تعميراتي به بخش هاي : تعميرات موتوري ( سبك يا سنگين )، تعميرات سيستم هاي تسليحاتي ، تعميرات تجهيزات رفاهي ( تعمير سيستم آب رساني يا تهويه ) و تعميرات پيشگيرانه ، تقسيم ميگردد.

 

انبار داری در ارتش روسیه

يك سيستم منظم انبارداري ، نيازمند به يك سيستم كدينگ دقيق است. در يك سيستم كدينگ كد انبار، كد كالا ، طبقه كالا ، واحد كالا ( متريك يا پاندال )، ميزان كالاي وارد شده و خارج شده ، ميزان موجودي در انبار ، تاريخ مصرف اقلام فاسد شدني و مواردي از اين دست به دقت قيد مي شود. امروزه در كشورهاي غربي از سيستم هاي مكانيزه بسيار پيشرفته اي در انبارداري استفاده مي شود و روز به روز بر سطح كيفي اين فعاليت ها افزوده مي شود. اما در ارتش روسيه به علت كمبود اعتبارات ما هنوز با برخي از مشكلات روبرو هستيم .

بازیافت

در كشورهاي غربي سيستم لجستيك آنها واحد بازيافت مخصوص به خود را دارد. يعني اقلام بازيافتي توسط يك واحد مسئول، جمع آوري ، دسته بندي ، تفكيك و بازيافت مي شود و يا در صورت لزوم به فروش مي رسد. اما در ارتش روسيه ما سعي كرده ايم تا هر پايگاه ، خود اين مسئوليت را بر عهده بگيرد.

عرضه در ارتش روسیه

در ارتش روسيه ، بواسطه پهناور بودن كشور ، يك زنجيره عرضه منسجم طراحي شده است. امكانات و تجهيزات بگونه اي توزيع شده است تا حداقل امكانات رفاهي و تجهيزات نظامي كافي در اختيار نيروها و پايگاه هاي نظامي قرار گيرد.

در اين راستا در جدول كاري واحد عرضه SUPPLY ارتش روسيه ، ابتدا نام واحد تقاضا كننده ، تاريخ و مواردي از اين دست درج مي شود. سپس نام كالاها ، طبقه و كد آنها به تفكيك درج مي شود. در خانه بعدي واحد كالا درج ميشود و سپس ميزان نياز بدان تجهيزات و ميزان مورد موافقت دايره پشتيباني درج مي شود ، در پايان اولويت هر يك از كالاها و تاريخ ارسال آن درج مي شود.

تولید در ارتش روسیه

ارتش روسيه دو نوع كالا را توليد مي كند : 1 - كالاهاي نظامي ؛ 2 - كالاهاي غير نظامي

1 كالاهاي نظامي : روسيه دومين صادركننده تسليحات در جهان است. كالاهايي كه در اين بخش قرار مي گيرند فقط و فقط جهت مصارف نطامي و جنگي توليد مي شوند و فروش آنها به كشورهاي ديگر تابع قوانين و ضوابط خمپاره اندازهاي سبك و سنگين ، تيربار ، RPG : قانون اساسي روسيه مي باشد. برخي از اين كالا ها عبارتند از و مسلسل ، كلت، سيستم هاي راداري ، موشك هاي بالستيك و ... كالاهاي نظامي در طبقه بندي هاي خاصي قرار دارند كه بر حسب ان ، جهت استفاده و انتقال آنها نياز به موافقت مسئولان خاصي دارد. بطور مثال موشك هاي بالستيك كه قابليت حمل كلاهك اتمي را داشته باشند و در طبقه بندي”ش17"” قرار مي گيرند.اين بدان معناست كه استفاده آن نياز به دستور رياست جمهوري ، مارشال روسيه و موافقت دوما دارد.

2 كالاهاي غير نظامي : در ارتش روسيه از سال ها پيش كالاهاي صنعتي نيز توليد مي شده است. خودروي کاماز موتور خودرو ، مواد كنسرو ، پوشاك و يونيفورم ، ماشين آلات صنعتي و مواردي از اين دست از جمله توليدات ارتش روسيه هستند. فروش اين تجهيزات به ساير كشورها ممانعتي نداشته و بر حسب قوانين ارتش روسيه و تجارت جهاني صورت مي پذيرد.

 
 
 
 


.Reference Industrial Engineering ©2010-2016 By: OMIDIAN Design Group | All rights reserved